Biểu Phí Thanh Toán Trả Góp Tại Nhân Hòa

xxxx

Ngân hàng Phí thu theo kỳ trả góp ( tháng )
03 06 09 12

ACB

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

BIDV

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

Citibank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

Eximbank

2,0% 3,9% 4,9% 6,9%

FeCredit

-- -- 4,9% 5,9%

HD Bank

2,9% 3,9% 4,9% 5,9%

Home Credit

2,9% 3,9% 5,9% 6,9%

HSBC

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

KienLong bank

2,0% 3,9% 4,9% 6,9%

LienViet PostBank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

MBBank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

Mcredit

-- 3,9% -- --

MSB

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

OCB

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

PVcom Bank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

Seabank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

SHB

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

Sacombank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

SCB

2,9% 3,9% 4,9% 5,9%

Shinhan

-- 3,9% 4,9% 5,9%

Standard Chartered

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

Teckcombank

2,0% 3,9% 4,9% 6,9%

TP Bank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

Vietin Bank

2,0% 3,9% 4,9% 6,9%

Vietcombank

2,9% 3,9% 4,9% 6,9%

VIB

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

VPB

2,9% 3,9% 7,9% 8,9%

Viet Capital Bank

2,0% 3,9% 4,9% 5,9%

LIÊN HỆ NGAY


Liên hệ