Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

Chính Sách Bảo Mật

Nhằm tăng trải nghiệm sử dụng, cũng như áp dụng khoa học, công nghệ trong việc nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu, lưu trữ dữ liệu để có thể chăm sóc quý khách hàng, đảm bảo các sản phẩm đến tay quý khách được bảo hành.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website của công ty bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà công ty cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để công ty liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Trong phạm vi bảo mật, Nội Thất Nhân Hòa xin cam kết không chia sẻ dữ liệu, thông tin được cung cấp khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.

Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của công ty.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên công ty được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

LIÊN HỆ NGAY


Liên hệ